“Nu har jeg
styr på vores
drifts­­opti­me­ring!”

Docospot Bolig giver dig et informeret grundlag, som du kan træffe strategiske beslutninger på baggrund af.

“Nu får vi konstant værdifuld viden om vores daglige drift, som der kan optimeres efter. Samtidig har vi valgt at fokusere på bedre beboerservice ved at tilføje en beboerundersøgelse ved hver opgave, vi udfører. Hos os har vi fået udarbejdet 4 forskellige typer af statistiske rapporter, der på hver deres organisatoriske niveau giver os indsigt og strategisk overblik, så vi kan være målrettede i vores driftsoptimering.”

Jørn Juul
Driftschef i Himmerland Boligforening

Docospot Bolig giver værdi­fuld drifts­indsigt

Reelle data giver den optimale afdelingsnomering

Docospot Bolig giver dig og den øvrige ledelse mulighed for at få et indgående kendskab til boligforeningens drift.

Langt de fleste boligforeninger oplever, at det er en besværlig proces at udregne de reelle normeringer med de lokaler afdelingsbestyrelser, idet faktuelle data, såsom tidsforbrug på beboerservice, vedligehold og andre arbejdsopgaver, typisk ikke findes. Med Docospot Bolig får du de reelle data, så normeringerne faktisk stemmer overens med virkeligheden. Derved minimeres spild af arbejdstimer samtidig med, at driften kan optimeres.

Docospot Bolig er et enkelt og intuitivt system til opsamling af viden om din boligforening. Viden, der giver dig indsigt i kvaliteten af boligforeningens serviceydelser og beboertilfredsheden – og ikke mindst solide argumenter, når der skal driftsoptimeres eller træffes vigtige, strategiske beslutninger.

Fra mave­fornem­mel­se til dokumen­terede facts

Hvad bruger ejendomsfunktionærerne tiden på, og hvordan kan driften optimeres?

Docospot Bolig giver ejendomsfunktionærerne mulighed for at få en mere struktureret hverdag – og koncentrere sig om praktiske arbejdsopgaver fremfor de administrative opgaver.

I dag optimerer mange boligforeninger driften på baggrund af mavefornemmelse og tidligere erfaringer. Docospot Bolig giver dig nøjagtige målinger og input til, hvor der skal fokuseres.

Docospot Bolig gør fornemmelser målbare og faktuelle.

Dokumentation af den daglige drift

Med den mobile Docospot-app kan boligforeningens ejendomsfunktionærer let og enkelt dokumentere deres arbejde og derved indsamle data, som øjeblikkeligt er tilgængeligt for administrationen. Det giver ejendomsfunktionæren dokumentation for, at arbejdet er udført, og mulighed for bedre planlægning af hans eller hendes arbejdsopgaver.

Overblik og planlægning

Med Docospot Backoffice kan administrationen modtage reparationsforespørgsler fra beboerne. Beboerne scanner blot en QR-kode, som sidder på elskabet , og taster forespørgslen på arbejdsopgaven ind i app’en, når noget skal udbedres eller repareres. Administrationen fordeler forespørgslerne til ejendomsfunktionærene som udfører de konkrete arbejdsopgaver.

Intelligent, statistisk overblik

Med Docospot Statistik får du en overskuelig visualisering af de indsamlede data og derved målrettet viden, som du, adminstrationen og den øvrige ledelse kan handle på. Du vælger selv hvilke data, du ønsker at få inddraget i administrationen. Docospot hjælper med opsætningen, så din boligforening hurtigt kan få det eftertragtede overblik ud fra PDF-rapporter, som systemet genererer automatisk.

Har du spørgsmål
eller brug for råd­givning?

Kontakt Torben Lund Clement