Intelligent drifts­op­ti­me­ring for den in­no­va­ti­ve bo­lig­for­e­ning

Hvorfor Docospot Bolig?

Din boligforening indeholder en lang række data og informationer, som bare venter på at blive indsamlet og anvendt. Docospot Bolig er et værktøj, der målrettet indsamler informationer om driften og omsætter dem til værdifuld viden.

Fordelen er, at du bliver klog på centrale områder af driften i boligforeningen, hvor du måske tidligere har været overladt til antagelser og fornemmelser. Docospot Bolig gør fornemmelser målbare og faktuelle.

Opgavestyring

Administrationen skaber et overblik over alle opgaver ved hjælp af Backoffice på computeren. Opgaverne tildeles den eller de personer, som skal udføre dem. Opgaverne vises på ejendomsfunktionærens opgaveliste i app’en på mobiltelefonen.

Dokumentations-rapport

Når en opgave er løst, modtager beboeren en dokumentationsrapport med billeder og beskrivelse af, hvad der specifikt er udført i boligen.

Beboertilfredshed

Beboeren har via Docospot-app’en mulighed for at give sin mening til kende i forbindelse med en løst opgave.

SMS notifikation

Når en sag oprettes, holdes beboeren via SMS løbende underrettet om, hvornår opgaven påbegyndes. På den måde undgås det, at ejendomsfunktionæren går forgæves – og administrationen undgå unødige forespørgsler fra beboerne.

Beboerindberetning via QR-kode

Beboeren kan døgnet rundt, via en QR-kode og Docospot-app’en indberette praktiske opgaver, som ønskes løst:. Det kan være en køkkenlåge, der hænger, eller en vandhane, der drypper, eller et køleskab, som skal repareres.

Docospot byder også på

  • ejendomsfunktionærrapport
  • inspektør- og ledelsesstatistik
  • quick tekster (ord og sætninger, som ofte anvendes i det daglige arbejde)
  • billeddokumentation mv

Sådan anvendes
Docospot Bolig

Docospot Bolig systemet

Dataopsamling via mobil app

Docospot App er det mobile værktøj, der gør ejendomsfunktionærene i stand til at opsamle de data, som boligforeningen har behov for. Hvor end de befinder sig, kan de opsamle data på deres mobil – selv uden netværksdækning.

Mange af mulighederne på telefonen er foruddefinerede. Det gør det nemt for alle at anvende systemet og mindsker risikoen for fejltastninger. Der er for eksempel mulighed for at tilføje Quick-tekster – ord og sætninger, som ofte anvendes i det daglige arbejde. Alle data er realtime, så du hurtigt kan træffe beslutninger og lave de fornødne optimeringer.

Docospot App virker på telefoner med styresystemet, Android – f.eks. Samsung, Sony og HTC.


Administration Backoffice (web)

Backoffice gør det let for boligforeningens ejendomsfunktionærer eller administrative medarbejdere, at få overblik over igangværende opgaver og planlægge nye opgaver.

Hvis du eller en administrativ medarbejder har behov for at følge med i processen af de udførte opgaver, får du via Backoffice en udførlig tilbagemelding på de opgaver, der udføres. Du bliver løbende orienteret om opgavestatus og/eller ændringer, der kræver ny handling.

Backoffice består af en række funktioner, der giver dig og administrationsmedarbejderne mulighed for nemt at navigere i Docospot Bolig og finde præcis de oplysninger, som du har brug for. Med Backoffice får du indblik i, hvad der foregår i din boligforening, og hvad der kan optimeres.

Backoffice kører på en Docospot Boligs webapplikation.


Statistik

Med Docospot Bolig får du et dybdegående indblik i, hvad der foregår i din boligforening, og hvor der er mulighed for at optimere driften. Statistikkerne giver dig et velfunderet beslutningsgrundlag.

Statistikrapporterne dannes i realtime fra de data, som registreres i app’en. Det betyder, at du kan få et overblik når som helst – uden at være afhængig af, at andre i systemet først skal bearbejde deres data.

De statistikrapporter, som genereres i Docospot Bolig, kan skræddersyes efter boligforeningens behov og ønsker. Hver boligforening har sin egen kultur og områder, som det giver mening at måle og veje på. Dette skal statistikkerne naturligvis afspejle.


Har du spørgsmål
eller brug for rådgivning?

Kontakt Torben Lund Clement